Om oss

Svenska T-Ford Klubben startades i september 1955 av några entusiaster i Stockholm under namnet Stockholms T-Fordklubb.

Klubben är Sveriges näst äldsta märkesklubb för gamla bilar, och den näst äldsta T-Fordklubben i världen!

Syfte

Svenska T-Ford Klubben är en ideell förening, vars syfte är att under trevliga former befrämja användandet av T-Forden i Sverige och att med likasinnade få uppleva glädjen att köra, åka och restaurera T-Fordar.

Styrelse

För 2017/18 kommer följande personer verka för T-Ford Klubbens väl och ve:
Christer Martin-Löf        Ordförande                  E-post
Bengt Ekbom                    Kassör
Alexander Engström     Sekreterare                 E-post
Göran Flank                        Ledamot
Christer Medin                  Ledamot
Marie Fahleson                 Klubbmästerska
Richard Fors                       Webmaster
Teodor Holmström         Ledamot
Bertil Björkman                Ledamot
Håkan Löfdahl                   Ledamot