Om oss

Svenska T-Ford Klubben startades i september 1955 av några entusiaster i Stockholm under namnet Stockholms T-Fordklubb.

Klubben är Sveriges näst äldsta märkesklubb för gamla bilar, och den näst äldsta T-Fordklubben i världen!

Syfte

Svenska T-Ford Klubben är en ideell förening, vars syfte är att under trevliga former befrämja användandet av T-Forden i Sverige och att med likasinnade få uppleva glädjen att köra, åka och restaurera T-Fordar.

Styrelse

För 2017/18 kommer följande personer verka för T-Ford Klubbens väl och ve:
Christer Martin-Löf        Ordförande
Bengt Ekbom                    Skattmästare, vice ordf.
Alexander Engström     Sekreterare
Göran Flank                        Arkivarie
Marie Fahleson                 Klubbmästerska
Richard Fors                       Webredaktör
Teodor Holmström         Ledamot
Bertil Björkman                Redaktör
Håkan Löfdahl                  Teknisk rådgivare

För att nå någon i styrelsen går det bra att mejla:  E-post