Om oss

Svenska T-Ford Klubben startades i september 1955 av några entusiaster i Stockholm under namnet Stockholms T-Fordklubb.

Klubben är Sveriges näst äldsta märkesklubb för gamla bilar, och den näst äldsta T-Fordklubben i världen!

Syfte
Svenska T-Ford Klubben är en ideell förening, vars syfte är att under trevliga former befrämja användandet av T-Forden i Sverige och att med likasinnade få uppleva glädjen att köra, åka och restaurera T-Fordar.

MHRF
Motorhistoriska Riksförbundet – MHRF – företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar över 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan användas, bevaras och utvecklas.

Svenska T-Ford Klubben – STFK – är ansluten till MHRF och var en av 15 klubbar som bildade MHRF 1969. STFK styrelseledamot Bengt Ekbom var MHRFs första sekreterare.

MHRF-försäkringen för historiska fordon är en medlemsförmån för enskilda medlemmar i MHRF anslutna klubbar. 

Styrelse

För 2023/24 kommer följande personer verka för T-Ford Klubbens väl och ve:
Christer Martin-Löf        Ordförande
Bengt Ekbom                    Vice ordförande
Håkan Löfdahl                   Sekreterare 
Roger Andersson            Skattmästare / Klubbmästare
Marie Fahleson                 Ledamot
Richard Fors                       Webansvarig
Bertil Björkman                Registrator
Nicholas Melin                  Redaktör
Roger Karlsson                 Teknisk rådgivare

Övriga Befattningar:
Håkan Stenberg               Valberedning
Göran Flank                        Valberedning / Arkivarie
Christina Schönberg      Revisor
Rune Nordberg                 Revisor

Klubbens stadgar
STFK STADGAR

För att nå någon i styrelsen, besiktningsmännen eller de lokala kontaktpersonerna går det bra att mejla.

Lokala Fordonsinspektörer (För MHRF Försäkring):
Bengt Ekbom                     Försäkringssamordnare
PÅ MHRF:s hemsida finns komplett lista på fordonsinspektörer i Sverige. De är från olika klubbar men inte knutna till någon klubb för att göra inspektioner.  Välj därför en som finns i din närhet, eller om du önskar sök någon specifik inspektör/klubb.
MHRF:s Fordonsinspektörer 

Lokala Kontaktpersoner:
Norrbotten                          Jan-Erik Larsson (Kalix)
Västerbotten                      Tore Oskarsson (Umeå)
Ångermanland                   Vakant
Jämtland                                Vakant
Medelpad                              Benny Grafström 
Hälsingland                           L-Å Larsson (Ilsbo)
Gästrikland                           Vakant
Dalarna                                   Magnus Andersson
Uppland                                 Tomas Klein (Uppsala)
Värmland                               Vakant
Västmanland                        P Lundström (Enköping)
Närke                                      Åke Österdahl (Vintrosa)
Södermanland                    J Österberg (Katrineholm)
Dalsland                                 Vakant
Östergötland                       G Wigren (Ödeshög)
Västergötland                     Vakant
Småland                                 Vakant 
Gotland                                   Erik Harjeby (Visby)
Bohuslän                                Vakant
Halland                                    Vakant
Blekinge                                  Roger Karlsson (Olofström)
Skåne                                       Hans Eriksson (Lund)