T-Forden

Ford Motor Company grundades i Detroit USA 1903. Året därpå importerades den första Forden till Sverige, en modell C såld av Gjestvangs AB genom Adolf Österberg & Co i Stockholm. T-Forden presenterades i oktober 1908 och följande år 1909 importerades de tolv första T-Fordarna till Sverige av Gjestvangs i Stockholm. Priset var 5 400 kr.

De tidiga T-Fordarna i Sverige importerades från Fords sammansättningsfabriker i USA, Kanada eller Manchester i England. Efter att Ford startat sin sammansättningsfabrik i Köpenhamn 1919 skeppades det stora volymerna av T-Fordar till Sverige med båt direkt från Danmark. Ca en tredjedel av den danska produktionen såldes i Sverige. Många T-Fordar levererades även nedmonterade i trälådor direkt till olika Fordhandlare som slutmonterade och sålde dem lokalt.

While other auto makers wanted to design luxury cars, Henry Ford designed a car that anyone could afford. Here he is standing by that very car. From the collections of The Henry Ford and Ford Motor Company.