Automobilturen i Julita 2018

På nationaldagen den 6 Juni deltog fem T-Fordar i Automobilturen start och mål i Julita Södermanland.

Väl arrangerad med kluriga frågor och ingen möjlighet för fusk. En del grusväg som T-Ford älskar.

T-Ford  Touring   1913
T-Ford  Touring   1914
T-Ford  Touring   1919
T-Ford  Touring   1923
T-Ford  Tudor      1926

Hälsningar Pelle Lundström